Published on September 21, 2022

NLBC.FR Interview | De Miljoenennota voor ondernemers met Daan Marks

Drie vragen aan ... Daan Marks | De miljoenennota & ondernemers

Minister van Financiën Sigrid Kaag presenteerde gisteren op Prinsjesdag de miljoenennota. Wat betekenen de nieuwe plannen voor Nederlandse ondernemers?

Wij vroegen aan Daan Marks, Manager Strategy & Business Development bij NLinBusiness, wat ondernemers te wachten staat in 2023.

Wat valt het meeste op?

"Het is duidelijk een ‘crisisbegroting’. Het kabinet probeert allerlei geopolitieke en - daarmee verbonden - economische crises het hoofd te bieden. Het zijn natuurlijk ook uitdagende tijden met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de klimaatcrisis, de asielopvangcrisis en de koopkrachtcrisis als gevolg van de torenhoge inflatie. De overheid maakt substantiële budgetten vrij hiervoor, maar veel maatregelen zijn korte termijn ingrepen (met zgn. incidentele middelen ipv structurele middelen), lang niet altijd gebaseerd op een lange termijn visie. Men is branden aan het blussen, en dat is logisch. Maar voor de langere termijn moeten we bouwen aan een weerbare economie en samenleving."

Wat is interessant in de Miljoenennota voor Nederlandse ondernemers?

"Eigenlijk betrekkelijk weinig. De miljoenennota gaat vooral over burgers, nauwelijks over bedrijven. Er zijn allerlei maatregelen om de effecten van de verschillende crises voor burgers te beperken. De rekening hiervan wordt disproportioneel bij bedrijven gelegd. Dit is in onze ogen teleurstellend, omdat het bedrijfsleven echt klaar staat om samen met de overheid de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat het hoofd te bieden. Maar zoals het in de polder werkt, als gelijkwaardige partners met eenzelfde doel: brede welvaart in Nederland en de wereld."

Wat wordt er geschreven over internationaal ondernemen? 

"Hier geldt hetzelfde antwoord als hiervoor: zeer beperkt. Internationaal ondernemen lijkt momenteel onder te sneeuwen doordat de verschillende crises vooral nationaal gevoeld worden. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat Nederland ongeveer 1/3 van haar inkomsten in het buitenland verdient. Dit vooral dankzij de Nederlandse handels- en innovatiegeest, maar ook geholpen door effectieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Effectieve publiek-private samenwerking in de handels- en innovatiebevordering kan echt het verschil maken, zeker in landen als Frankrijk, waar de overheid een relatief sterke rol speelt. Daarom moeten we ons als BV Nederland vol (blijven) inzetten voor ondernemers met internationale ambities."