Published on January 24, 2022

NLBC.FR Blogpost | Frankrijk: Voorzitterschap EU

Vanaf begin januari 2022 zal Frankrijk voor de duur van 6 maanden het voorzitterschap van de Europese Unie op zich nemen.

De Franse president Emmanuel Macron heeft op 9 december 2021 het officiële programma voor de komende maanden gepresenteerd en op 19 januari 2022 zijn plannen en belangrijkste doelstellingen en strategie bij het Europees Parlement verder toegelicht. De focus ligt daarbij op de idealen van de Europese Unie: vrijheid, solidariteit, traditie en vooruitgang.

Defensie is een belangrijk thema. President Macron benadrukte dat hij het Europese defensieschild wil versterken door een nieuw agentschap op te richten dat belast wordt met de bescherming van de land- en zeegrenzen. Daarnaast sprak president Macron ook over de oprichting van een Europees fonds voor de gemeenschappelijke aankoop van militaire uitrusting en over de oprichting van een Algemeen Hoofdkwartier om de Europese defensieoperaties te sturen en te plannen: “Europa moet een culturele, democratische en educatieve macht worden”.

Werkgelegenheid was ook een onderwerp op het programma, waarbij de nadruk werd gelegd op het ondersteunen van succesvolle industrieën om werkgelegenheid te creëren. De voorzitter benadrukte daarbij de kracht van de numerieke sectoren en de impact daarvan op de samenleving. Verder wil Macron de kwaliteit van werkgelegenheid verbeteren, de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen en redelijke salarissen garanderen.

Europa naar een duurzamere toekomst is ook een doel voor de komende maanden. Daarbij ligt de focus op het landbouwbeleid, waarbij een bodemprijs per ton koolstof zal worden vastgesteld.

Ook noemde de Franse president de veralgemening van het "Erasmus"-programma met als doel dat 200 000 studenten per jaar een semester in het buitenland doorbrengen.

Concluderend kan worden gesteld dat het Franse voorzitterschap de beginselen van een democratische rechtsstaat ter harte neemt. Daarbij richt het programma zich enerzijds op defensie en grensbewaking en anderzijds op de ontwikkeling van sterke industrieën en werkgelegenheid, met een focus op een duurzamere toekomst


Speech van president Emmanuel Macron op 9 december 2021:
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/discours-du-president-de-la-republique-a-la-conference-de-presse-du-9-decembre-2021/

Speech van president Emmanuel Macron bij het Europees Parlement op 19 januari 2022:  https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=91976880-1f62-29ed-ccde-580857cd305e&date=20220119#